23.2.19

Fungerande dumhet, lalande system! 

Ali Tayefi

Under de senaste åren som jag har jobbat inom olika kommuner har jag upptäckt att det kan finnas vissa osynliga barriärer som förhindrar att verksamheten ska fungera rationellt samt effektivt. Jag har funderat mycket på hur en kan försöka påverka utvecklingen av systemet och förändra de dominerande fastsittande rutinerna som inte fungerar på flera sätt. Låt mig ta mina egna exempel.

15.10.17

BPIC i samband med BBIC

Utifrån FN:s barn konventionen har vi i Sverige fått flera lagar, principer och verktyg om att hur vi kan förverkliga barnets rättigheter. Barnets behov i centrum, BIS principen skall verkställa barnets bästa. Detta perspektiv är baserad på vuxna människors liv och tankar som vill stödja barnets behov och utveckling. På andra sidan, perspektivet kommer uppifrån dvs. barnets behov sitter på en paradoxal ställning där barnets bästa är på första prioritering samtidigt fattas barnets delaktighet i den här sammanhanget.

Problematiken hos godmanskap och integration

De senaste åren som jag har jobbat med godmän till barn och tonåringar utan föräldrar, har jag upptäckt flera brister gällande godmanskapet, som kanske överförmyndare kan fundera lite på om hur viktigt det är att stödja nyanlända barn och att integrera sig i samhället. Utan ett fungerande godmanskap som kan vårda barn, kan inte nyanlända barn lyckas utveckla sig i samhället, och i slutändan blir den sociala kostnaden ännu dyrare än att utbilda godmän och anställa flera som är intressera d och är kunniga.

20.3.16

Hur har det gått för ensamkommande barn unders senaste decennium?

Har ni tänkt på hur många ensamkommande som har klarat sina studier och lyckats komma in i universitet fr.o.m. det att de har fått uppehållstillstånd? Har ni funderat på antalet nyanlända barn som har hittat jobb och kommit in i arbetsmarknaden? Eller har någon forskat om att ta reda på hur många ensamkommande barn som har lyckats att anknyta med sina familjer och lämna ensamhetsloppet efter ett tag? Vad har hänt med våra ensamkommande barn under det senaste decenniet?

28.11.15

Är fördomar om HIV idag inte som igår?!

Använda en blid av två homosexuella killar på en artikel ” Hiv idag är inte som igår ” på Malmö Stads hemsida kan ge utrym att återskapa fördomen att HIV har ett tydligt samband med homosexualitet!? [1] Kan det inte förstärka homofobin? Kan inte leda det oss till fel värderingar som kommer att reproducera dominerade heterosexuella normer i samhället där försöker vi sätta lik värderingar till alla människor utan deras tillhörigheter även sexuella läggningar?

12.9.15

Två vinklar av BBIC triangeln saknas!


BBIC, Barns Behov I Centrum är baserad på FN:s barnkonvention och socialtjänstlagen som ett verktyg bestående av sju behovsområden: hälsa, utbildning, känslo- och beteendemässig utveckling, identitet, familj och sociala relationer, socialt uppträdande och förmåga att klara sig själv.

Målet med BBIC är att ge barn som är föremål för socialtjänstens insatser samma möjligheter i livet som andra barn i samhället. BBiC Triangeln är baserad på barns utveckling i helhet och har ett övergripande perspektiv. Triangeln är ett verktyg som är bygd på tre vinklar som innefattar barnets behov, föräldrarnas förmåga och familj och miljö.

8.3.15

Könsmaktsordning i Malmö Stad på 8 mars 2015!

Könmaktstruktur Malmö kommun
Ett kort överblick på hela arbetsgruppen inom Malmö stad speciellt i jämförelse mellan anställda och ledningsgrupp visar att under det senaste året 2014 har Malmö stad en riktig könsmaktsordning mellan hela arbetskraften. Statistiken framhåller att majoriteten emellan alla anställda i Malmö stad är med 66 procent kvinnor i jämförelse med manliga anställda som bara är 34 procent.

18.1.15

Våld i nära relation: männens roller

Offer av våld mot nära relation har oftast ett kvinnligt ansikte men det här sätt av våld har en manlig bild också
Nationella undersökning från 2014 visar att risken att utsättas för våld av närstående är störst för kvinnor, vid en dryg tredjedel av misshandelsbrotten mot kvinnor var gärningspersonen en närstående.  Resultaten med 13 000 svarande, bekräftar att kvinnor är överrepresenterade bland de som utsätts för hot, trakasserier och sexualbrott. Rapporten uppskattar att minst 36 000 våldtäkter sker varje år, det vill säga 100 stycken varje dag.

9.12.14

Gender gap 2014: Sverige är första men inte den bästa!

Global Gender Gap Report för 2014 visar att Sverige äger den fjärde platsen av 142 länder i hela världen sedan sex år tillbaka. Rapporten är baserad på fyra områden som inkluderar ekonomi, politik, utbildning och vård.  Fast har Sverige väldigt varierande rankningar enligt vartenda kriterium när en går genom respektive detaljerad siffrorna.

20.11.14

Förkommen barndom och barnkonvention!

Idag är 25 årsdag efter det att FN ratificerade Barns konvention vilket handlar mest om att alla människor under 18 år räknas som barn. Utifrån konventionen har alla barn liknande rättigheter och ska behandlas samt värderas likadana.